1. Политика на поверителност и защита на личните данни 

1.1. Личните данни, които се събират при извършване на доброволна регистрация /Клиентски профил/, подадена от клиента поръчка или изпратено запитване до https://koledzhikov.bg относно интересна за  Вас стока или услуга, са:

 • име и фамилия, 
 • имейл адрес, 
 • телефонен номер и/или други,
 • пощенски код на населеното място, 
 • специални инструкции, ако бъдат попълнени такива,
 • данни от обществения Facebook профил на клиента, ако влезе в нашата система, чрез него,
 • данни от обществения Google+ профил на клиента, ако влезе в нашата система, чрез него, 
 • адрес за  доставка на избраната от вас стока или услуга,
 • IP адрес от който  се извършва конкретната операция, с цел оторизиране разкриване на идентичността на потребители в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури, анализ на трафика към сайтовете и предпазване от злонамерени атаки.

1.2. С цел нормалното обезпечаване на процеса на онлайн поръчка на  стоки и услуги, на  клиента се предоставя възможност да изяви своето изрично съгласие, че предоставя по-горе описаните свои лични или други данни на https://koledzhikov.bg. Той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели:

 • За поддържане на акаунта на клиента, включително генериране на заявки за поръчки, изпращане на поръчани стоки и услуги, генериране на необходимите документи;
 • За изпращане на бюлетини или периодични уведомления по имейл, в случай че е  предоставил такова изрично съгласие;
 • За осъществяване на пазарни проучвания, наблюдение на продажбите и клиентското поведение.
 • За връзка с клиента при изпълнение на  конкретна поръчка или процесите по изпълнението й. Действието се  извършва от оторизиран служител на https://koledzhikov.bg. 

1.3 Лични данни, които се събират автоматично:

Когато посещавате някоя от уеб страниците ни, нашият уеб сървър автоматично разпознава и събира Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги, като не  Ви идентифицира лично. Тези данни се записват в сърварните ни Log Files. Те съдържат съвкупност от системна информация за потребителя: IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузър, който използвате, когато посещавате сайт от групата (като Google Chrome, Internet Explorer и Mozilla Firefox); времето, което сте прекарали в https://koledzhikov.bg и кои страници в сайта сте посетили.

1.4  Действия на https://koledzhikov.bg с цел  защита личните данни на клиента:

С цел ограничаване на възможността за съхранение на минимално количество от лични данни за  клиента, ние сме  възприели следната  търговска политика:

Всеки  един клиент може да  направи  поръчка или запитване към https://koledzhikov.bg, без да се налага да има задължителна регистрация.

Всеки  клиент има възможност да попълни  само необходимата лична информация, която ще му  позволи да осъществи  директен контакт с https://koledzhikov.bg чрез  формата за обслужване на поръчката или чрез формата за изпращане на запитване. Преди да изпрати тази информация клиентът има възможност изрично да се  съгласи или откаже изложената в него информация да бъде използване за целите описани в секция 1 от настоящият документ.

Паролата, която се създава автоматично при генериране на поръчка е шифрована, за да се осигури защита срещу неразрешен достъп до Вашата лична информация.

Запазването на поверителността и сигурността на личната информация на клиента е с най-висок приоритет. Достъп до нея имат  само онези служители на https://koledzhikov.bg, които трябва да влязат в контакт с нея с цел обработка на Вашата поръчка, запитване или изпращане на маркетингово съобщение в случай, че сте дали изрично съгласие. Клиентската  информация ще остане поверителна, освен когато разкриването й се изисква по силата на закон или за технически цели.

https://koledzhikov.bg съхранява Вашата лична информация толкова дълго, колкото е необходимо да се гарантира професионалното Ви  обслужване.В общия случай съхраняваме Вашите лични данни, докато съществува Вашият профил в https://koledzhikov.bg или докато Вие изрично не пожелаете данните да бъдат заличени. Предоставената и събирана от Вас информация няма да се продава или да се предоставя за ползване безвъзмездно на когото и да е било без личното Ви съгласие за това.

Предоставяне на информация може да стане в случай на поискване от съответните държавни органи и институции, по ред и в случаи, определени в действащото българско законодателство. Ние полагаме максимално възможни усилия, за да защитим личната Ви информация, но въпреки това, при споделяне на информация в интернет следва да имате предвид, че предаването на информация по интернет никога не може да бъде напълно сигурно, както и че сигурността не може да бъде напълно гарантирана.

1.5 Права и възможности на Клиента във връзка с обработване на личните му данни:

 • Клиентът разполага с определени права съгласно приложимото законодателство по отношение на личните данни, които се съхраняват, а именно:
 • Клиентът има право да изисква достъп и да получи информация по отношение личните данни, които се съхраняват за него, както и информация, касаеща целите на обработването;
 • Клиентът има право по всяко време да поиска коригиране на неточни данни, свързани с него, както и допълване на непълните данни, ако това е целесъобразно и/или необходимо с оглед целта, с която данните се обработват;
 • Клиентът по всяко време може да оттегли съгласието си за използване на неговите лични данни, които са предоставени в предходен момент;
 • Ако клиентът прецени, че не желае https://koledzhikov.bg да обработва личните му данни, то същият има право да бъде “забравен”, т.е. клиентът може по всяко време да поиска личните му данни да бъдат изтрити при наличие на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • в случай  че се оттегли съгласието си за обработване на личните му данни;
 • ако личните данни се обработват незаконосъобразно;
 • в случай че клиентът е възразил срещу обработването на личните му данни;
 • други случаи, предвидени в законодателството, уреждащи защитата на личните данни.

1.6 Всички изброени права може да упражнени чрез подаване на писмено заявление в свободна форма на електронен адрес на https://koledzhikov.bg: office@kol-bg.com.

Заявлението трябва да съдържа най-малко следното:

 • потребителско име, имейл и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
 • описание на искането;
 • предпочитана форма за предоставяне на информацията;

Подаването на заявлението е напълно безплатно. Срокът за разглеждане на заявлението е едномесечен, считано от датата на получаване на заявлението.

1.7 Полезна информация за клиента:

Има редица полезни интернет информационни ресурси, които могат да са Ви от полза с цел да  контролирате поверителността си онлайн. Полезен линк: инициативата за мрежова реклама http://www.youronlinechoices.com/bg/.

Препоръчваме Ви да се запознаете с функциите и настройките за поверителност на браузъра, който използвате.

За да научите повече как ние ползваме трета страна за събиране и използване на информация в https://koledzhikov.bg, моля посетете: www.google.bg/privacypolicy.html

Продуктът е добавен към желани продукти
Виж Всички Любими
Продуктът е добавен за сравнение.
Виж Всички