За разрешаване на спорове по извънсъдебен път потребителите може да потърсят съдействие от Помирителна комисия. Имате две възможности:

  • Да подадете заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya 
  • Да използвате Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) /http://ec.europa.eu/odr/ - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.
Продуктът е добавен към желани продукти
Виж Всички Любими
Продуктът е добавен за сравнение.
Виж Всички